Udruženje građana Action Against AIDS iz Banjaluke realizuje programe prevencije HIV-a i polno prenosivih bolesti, te pružanja psihosocijalne podrške i njege osobama koje žive sa HIV-om, AIDS-om, hepatitisom B i C na teritoriji Bosne i Hercegovine.

O nama

Naš rad u osnovi je realizacija terenskih aktivnosti  među populacijama pod povećanim rizikom od HIV infekcije: muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, lica koja prodaju seksualne usluge, mladi i drugi. Teresnki rad je aktivnost pružanja osnovnih informacija o HIV-u, AIDS-u i polno prenosivim infekcijama, te distribucija obrazovnog štampanog materijala, prezervativa i lubrikanata u cilju smanjenja stepena rizika od HIV infekcije.

Pratite nas